Hiệu trưởng trường TH-THCS Tam Lập qua các thời kỳ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH-THCS TAM LẬP QUA CÁC THỜI KỲ

 

CÔ: NGÔ THỊ LỆ MI (2004-2008)

Ngày sinh: 20/11/1955

Quê Quán: Đồng Tháp

Trình độ: CĐSP Tiểu Học

Chức vụ  hiện nay: Phó chủ tịch Hội Khuyến Học huyện Phú Giáo – tỉnh Bình Dương

 

THẦY: ĐẶNG THANH TUẤN (2008-2011)

Ngày sinh: 20/11/1974

Quê Quán: Bình Dương

Trình độ: ĐHSP Tiểu Học

Tháng năm vào ngành: 9/1994

Ngày vào Đảng: 8/11/2006

Chức vụ  hiện nay: Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phú Giáo – tỉnh Bình Dương

 

CÔ: NGUYỄN THỊ HÒA (2012-2016)

Ngày sinh: 17/01/1975

Quê Quán: Thanh Hóa

Trình độ: ĐHSP Tiểu Học

Tháng năm vào ngành: 9/1996

Ngày vào Đảng: 18/7/2006

Chức vụ  hiện nay:  Hiệu trưởng trường TH Vĩnh Hòa A – xã Vĩnh Hòa – huyện Phú Giáo – tỉnh Bình Dương

 

THẦY: HOÀNG VĂN CHUẨN (01/01/2017- 20/11/2023)

Ngày sinh: 20/10/1977

Quê quán: Hải Phòng

Trình độ: ĐHSP Vật Lý

Tháng năm vào ngành: 11/2001

Ngày vào Đảng: 9/7/2011

Chức vụ  hiện nay: Hiệu trưởng trường TH-THCS Tam Lập – xã Tam Lập – huyện  Phú Giáo – Bình Dương

 

THẦY: LÊ THUẬN (01/12/2023 đến nay)

Ngày sinh:

Quê quán:

Trình độ: ĐHSP

Tháng năm vào ngành:

Ngày vào Đảng:

Chức vụ  hiện nay: Hiệu trưởng trường TH-THCS Tam Lập – xã Tam Lập – huyện  Phú Giáo – Bình Dương