Trường TH-THCS Tam Lập tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian nghỉ phòng dịch

Hội thi Olympic Tiếng Anh cấp trường năm học 2020-2021

Hội thi “Kể chuyện theo sách” vòng trường năm học 2020-2021

TUYÊN TRUYỀN VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 THÔNG QUA HỌP PHỤ HUYNH

Hội thi ATGT, KHKT năm học 2020-2021

Hội thi “Viết chữ đẹp” vòng trường năm học 2020-2021

Tham gia giải bóng chuyền do LĐLĐ huyện Phú Giáo tổ chức

Trò chơi dân gian 20.10.2020

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM 2020-2021

Một số hình ảnh rửa tay của học sinh trong phòng chống dịch covid

Trường TH-THCS Tam Lập tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian nghỉ phòng dịch
Hội thi Olympic Tiếng Anh cấp trường năm học 2020-2021
Hội thi “Kể chuyện theo sách” vòng trường năm học 2020-2021
TUYÊN TRUYỀN VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 THÔNG QUA HỌP PHỤ HUYNH
Hội thi ATGT, KHKT năm học 2020-2021
Hội thi “Viết chữ đẹp” vòng trường năm học 2020-2021
Tham gia giải bóng chuyền do LĐLĐ huyện Phú Giáo tổ chức
Trò chơi dân gian 20.10.2020
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM 2020-2021
Một số hình ảnh rửa tay của học sinh trong phòng chống dịch covid

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy