Trò chơi dân gian 20.10.2020

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM 2020-2021

Một số hình ảnh rửa tay của học sinh trong phòng chống dịch covid

Cửa hàng Văn phòng phẩm Minh Thống tặng quà cho học sinh nghèo

Một số hình ảnh tặng nón bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2020-2021

Lễ Khai Giảng Năm Học 2020-2021

Video tuyên truyền Phòng chống bạo lực trong học đường

Chương trình “Hành trình thư viện – Ánh sáng tri thức” 2020, chủ đề: “Phòng, chống ma tuý trong học đường” tại trường TH-THCS Tam Lập

Lễ tổng kết năm học 2019-2020

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 7: Niềm vui thư giãn của học sinh trong mùa dịch COVID-19.

Trò chơi dân gian 20.10.2020
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM 2020-2021
Một số hình ảnh rửa tay của học sinh trong phòng chống dịch covid
Cửa hàng Văn phòng phẩm Minh Thống tặng quà cho học sinh nghèo
Một số hình ảnh tặng nón bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2020-2021
Lễ Khai Giảng Năm Học 2020-2021
Video tuyên truyền Phòng chống bạo lực trong học đường
Chương trình “Hành trình thư viện – Ánh sáng tri thức” 2020, chủ đề: “Phòng, chống ma tuý trong học đường” tại trường TH-THCS Tam Lập
Lễ tổng kết năm học 2019-2020
Hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 7: Niềm vui thư giãn của học sinh trong mùa dịch COVID-19.

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy