Sân chơi lưu động hè năm 2019

Một số hình ảnh hoạt động hè 2019

Lễ tổng kết năm học 2018-2019

Trải nghiệm sáng tạo môn Địa Lý 9

Triển lãm hình ảnh tư liệu và chiếu phim lưu động nhân dịp kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng Miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019) và ngày Quốc tế lao động 1/5

Hội thi “Kể chuyện theo sách” vòng trường năm học 2018-2019

“Sân chơi cuối tuần”

Hình ảnh các em học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa trải nghiệm – sáng tạo

Lễ kết nạp Đội viên và trưởng thành Đội năm học 2018 – 2019.

Chuyên đề Môn Ngữ Văn+Vật Lý

Sân chơi lưu động hè năm 2019
Một số hình ảnh hoạt động hè 2019
Lễ tổng kết năm học 2018-2019
Trải nghiệm sáng tạo môn Địa Lý 9
Triển lãm hình ảnh tư liệu và chiếu phim lưu động nhân dịp kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng Miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019) và ngày Quốc tế lao động 1/5
Hội thi “Kể chuyện theo sách” vòng trường năm học 2018-2019
“Sân chơi cuối tuần”
Hình ảnh các em học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa trải nghiệm – sáng tạo
Lễ kết nạp Đội viên và trưởng thành Đội năm học 2018 – 2019.
Chuyên đề Môn Ngữ Văn+Vật Lý

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy