Thông báo triển khai thực hiện kế hoạch bình ổn thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Thông báo danh mục Sách Giáo Khoa và Bảng báo giá sách Lớp 1,2

Trường TH-THCS Tam Lập tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian nghỉ phòng dịch

Hội thi Olympic Tiếng Anh cấp trường năm học 2020-2021

Hội thi “Kể chuyện theo sách” vòng trường năm học 2020-2021

TUYÊN TRUYỀN VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 THÔNG QUA HỌP PHỤ HUYNH

Hội thi ATGT, KHKT năm học 2020-2021

Hội thi “Viết chữ đẹp” vòng trường năm học 2020-2021

Tham gia giải bóng chuyền do LĐLĐ huyện Phú Giáo tổ chức

Trò chơi dân gian 20.10.2020

Thông báo triển khai thực hiện kế hoạch bình ổn thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Thông báo danh mục Sách Giáo Khoa và Bảng báo giá sách Lớp 1,2
Trường TH-THCS Tam Lập tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian nghỉ phòng dịch
Hội thi Olympic Tiếng Anh cấp trường năm học 2020-2021
Hội thi “Kể chuyện theo sách” vòng trường năm học 2020-2021
TUYÊN TRUYỀN VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 THÔNG QUA HỌP PHỤ HUYNH
Hội thi ATGT, KHKT năm học 2020-2021
Hội thi “Viết chữ đẹp” vòng trường năm học 2020-2021
Tham gia giải bóng chuyền do LĐLĐ huyện Phú Giáo tổ chức
Trò chơi dân gian 20.10.2020

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy