Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh đầu năm học 2018-2019

Phần thi thuyết trình trong hội thi “ATGT” cấp huyện 2018

Chuyên đề môn Toán “Rung Chuông Vàng” và “Thuyết trình tranh”

Sinh hoạt chuyên đề khối 1 – Cụm 3 Năm học 2018 – 2019

Ngậm muỗng chuyền chanh 20.10.2018

Đập heo đất 20.10.2018

Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2018-2019

Hội thi “Làm lồng đèn đẹp 2018”

Tặng nón bảo hiểm cho học sinh lớp 1 và trao học bổng cho học sinh nghèo

Lễ khai giảng năm học 2018-2019

Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh đầu năm học 2018-2019
Phần thi thuyết trình trong hội thi “ATGT” cấp huyện 2018
Chuyên đề môn Toán “Rung Chuông Vàng” và “Thuyết trình tranh”
Sinh hoạt chuyên đề khối 1 – Cụm 3 Năm học 2018 – 2019
Ngậm muỗng chuyền chanh 20.10.2018
Đập heo đất 20.10.2018
Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2018-2019
Hội thi “Làm lồng đèn đẹp 2018”
Tặng nón bảo hiểm cho học sinh lớp 1 và trao học bổng cho học sinh nghèo
Lễ khai giảng năm học 2018-2019

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy