Hội nghị tổng kết Chi bộ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Hình ảnh các hoạt động của Liên Đội TH-THCS Tam Lập trong năm 2018

Nhận Học bổng Phú Mỹ Hưng tài trợ

Chuyên đề “Kỹ năng tự vệ phòng chống xâm hại tình dục trẻ em”

Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019

Họp mặt kỷ niệm 36 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018)

Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh đầu năm học 2018-2019

Phần thi thuyết trình trong hội thi “ATGT” cấp huyện 2018

Chuyên đề môn Toán “Rung Chuông Vàng” và “Thuyết trình tranh”

Sinh hoạt chuyên đề khối 1 – Cụm 3 Năm học 2018 – 2019

Hội nghị tổng kết Chi bộ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
Hình ảnh các hoạt động của Liên Đội TH-THCS Tam Lập trong năm 2018
Nhận Học bổng Phú Mỹ Hưng tài trợ
Chuyên đề “Kỹ năng tự vệ phòng chống xâm hại tình dục trẻ em”
Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019
Họp mặt kỷ niệm 36 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018)
Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh đầu năm học 2018-2019
Phần thi thuyết trình trong hội thi “ATGT” cấp huyện 2018
Chuyên đề môn Toán “Rung Chuông Vàng” và “Thuyết trình tranh”
Sinh hoạt chuyên đề khối 1 – Cụm 3 Năm học 2018 – 2019

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy