Đại hội CĐCS trường TH-THCS Tam Lập nhiệm kỳ 2019-2022

Một vài hình ảnh trong Hội thi “Nấu ăn và trò chơi dân gian”

Một số hình ảnh thực hiện chuyên đề cấp trường năm học 2019-2020

Đại hội Liên Đội trường TH-THCS Tam Lập nhiệm kỳ 2019-2020

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh trường TH-THCS Tam Lập

Tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng chống ung thư cổ tử cung cho học sinh TH-THCS Tam Lập

Hội nghị CB-VC năm học 2019-2020

Trường TH-THCS Tam Lập tổ chức “Đêm hội trăng rằm” năm 2019

Tập huấn chương trình hỗ trợ sữa miễn phí cho trẻ em tiểu học trường TH-THCS Tam Lập

Công ty Honda Việt Nam tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1

Đại hội CĐCS trường TH-THCS Tam Lập nhiệm kỳ 2019-2022
Một vài hình ảnh trong Hội thi “Nấu ăn và trò chơi dân gian”
Một số hình ảnh thực hiện chuyên đề cấp trường năm học 2019-2020
Đại hội Liên Đội trường TH-THCS Tam Lập nhiệm kỳ 2019-2020
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh trường TH-THCS Tam Lập
Tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng chống ung thư cổ tử cung cho học sinh TH-THCS Tam Lập
Hội nghị CB-VC năm học 2019-2020
Trường TH-THCS Tam Lập tổ chức “Đêm hội trăng rằm” năm 2019
Tập huấn chương trình hỗ trợ sữa miễn phí cho trẻ em tiểu học trường TH-THCS Tam Lập
Công ty Honda Việt Nam tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy