Trải nghiệm sáng tạo môn Địa Lý 9

Triển lãm hình ảnh tư liệu và chiếu phim lưu động nhân dịp kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng Miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019) và ngày Quốc tế lao động 1/5

Hội thi “Kể chuyện theo sách” vòng trường năm học 2018-2019

“Sân chơi cuối tuần”

Hình ảnh các em học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa trải nghiệm – sáng tạo

Lễ kết nạp Đội viên và trưởng thành Đội năm học 2018 – 2019.

Chuyên đề Môn Ngữ Văn+Vật Lý

Hội thi trang trí cây mùa xuân năm 2019

Hội nghị tổng kết Chi bộ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Hình ảnh các hoạt động của Liên Đội TH-THCS Tam Lập trong năm 2018

Trải nghiệm sáng tạo môn Địa Lý 9
Triển lãm hình ảnh tư liệu và chiếu phim lưu động nhân dịp kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng Miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019) và ngày Quốc tế lao động 1/5
Hội thi “Kể chuyện theo sách” vòng trường năm học 2018-2019
“Sân chơi cuối tuần”
Hình ảnh các em học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa trải nghiệm – sáng tạo
Lễ kết nạp Đội viên và trưởng thành Đội năm học 2018 – 2019.
Chuyên đề Môn Ngữ Văn+Vật Lý
Hội thi trang trí cây mùa xuân năm 2019
Hội nghị tổng kết Chi bộ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
Hình ảnh các hoạt động của Liên Đội TH-THCS Tam Lập trong năm 2018

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy