“Sân chơi cuối tuần”

Hình ảnh các em học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa trải nghiệm – sáng tạo

Lễ kết nạp Đội viên và trưởng thành Đội năm học 2018 – 2019.

Chuyên đề Môn Ngữ Văn+Vật Lý

Hội thi trang trí cây mùa xuân năm 2019

Hội nghị tổng kết Chi bộ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Hình ảnh các hoạt động của Liên Đội TH-THCS Tam Lập trong năm 2018

Nhận Học bổng Phú Mỹ Hưng tài trợ

Chuyên đề “Kỹ năng tự vệ phòng chống xâm hại tình dục trẻ em”

Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019

“Sân chơi cuối tuần”
Hình ảnh các em học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa trải nghiệm – sáng tạo
Lễ kết nạp Đội viên và trưởng thành Đội năm học 2018 – 2019.
Chuyên đề Môn Ngữ Văn+Vật Lý
Hội thi trang trí cây mùa xuân năm 2019
Hội nghị tổng kết Chi bộ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
Hình ảnh các hoạt động của Liên Đội TH-THCS Tam Lập trong năm 2018
Nhận Học bổng Phú Mỹ Hưng tài trợ
Chuyên đề “Kỹ năng tự vệ phòng chống xâm hại tình dục trẻ em”
Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy