Trường TH-THCS Tam Lập được đổi tên từ Trường TH Tam Lập. Trường TH Tam Lập được thành lập trên cơ sở tách từ trường Tiểu học Vĩnh Hòa B và Vĩnh Hòa A  theo Quyết định số 89/QĐ-UB ngày 30 tháng 8/2004 của UBND huyện Phú Giáo. Đến tháng 10 năm 2008 trường được đổi tên thành trường TH-THCS Tam Lập theo Quyết định 730/QĐ-UBND ngày 07/10/2008.

20161001_102810

Trải qua hơn mười năm xây dựng và phát triển, công tác giáo dục của nhà trường luôn được sự quan tâm sâu sắc của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương, các cấp ủy Đảng, chính quyền và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Giáo, nhà trường đã từng bước được đầu tư về cơ sở vật chất, đầy đủ trang thiết bị phục vụ tốt cho việc dạy và học.

12439252_540951346081894_6237172339245277179_n

Trường được xây dựng trên diện tích 14.500m2  tại ấp Đồng Tâm, xã Tam Lập-huyện Phú Giáo-tỉnh Bình Dương. Nhiều năm qua, trường đã đạt được những thành tích: Tập thể đơn vị là một tập thể đoàn kết thống nhất, nhà trường nhiều năm đạt Lao động Tiên tiến, Lao động Xuất sắc; có nhiều chiến sĩ thi đua; giáo viên điển hình trong phong trào vượt khó vươn lên; có nhiều gương học sinh nghèo vượt khó; học giỏi các cấp. Bởi vậy, đây là nền tảng để trường TH-THCS Tam Lập tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ các nhà giáo và các em học sinh trở thành những công dân xuất sắc. Trường TH-THCS Tam Lập đã được CT UNND tỉnh Bình Dương công nhận đạt tiêu chuẩn quốc gia giai đoạn 2014-2019 ngày 22 tháng 10 năm 2014.